جك پالت

جك پالت دستي

جك پالت وسيله اي كاربردي براي حمل و جابه جايي انواع بار در محيط هايي كوچك مانند فروشگاه ها، انبارها، داروخانه ها و محيط هايي بزرگ مانند كارخانه ها و كارگاه ها در حالت هاي مختلف و متناسب با نوع كاربري خاص آن ها طراحي و توليد مي شوند.

جك پالت
 جك پالت را با عناويني ديگر نيز مي شناسند مانند: پالت تراك، ليفتراك دستي، پالت بر و ...

 مشاهده مطلب كامل جك پالتنمايش اطلاعات اين پست
صفحات وبلاگ
[ ]