معرفي استاكر
 


نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
جك پالت

جك پالت دستي

جك پالت وسيله اي كاربردي براي حمل و جابه جايي انواع بار در محيط هايي كوچك مانند فروشگاه ها، انبارها، داروخانه ها و محيط هايي بزرگ مانند كارخانه ها و كارگاه ها در حالت هاي مختلف و متناسب با نوع كاربري خاص آن ها طراحي و توليد مي شوند.

جك پالت
 جك پالت را با عناويني ديگر نيز مي شناسند مانند: پالت تراك، ليفتراك دستي، پالت بر و ...

 مشاهده مطلب كامل جك پالتنمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
استاكر و يا ليفتراك دستي چيست؟

استاكر و يا ليفتراك دستي چيست؟

ليفتراك دستي اساسا و عينا آن چيزي است كه به نظرتان مي رسد.

ليفتراك دستي ليفتراكي است كه با نيروي دست كار مي كند به جاي اينكه با موتور كار كند. شاخك هاي قابل شناسايي در جلو دارند، اما توسط نيروي انساني به جاي نيروي موتور هل داده مي شوند.

ليفتراك ها نوعي ماشين هاي انتقالي محرك هستند.

ليفتراك هاي دستي براي بلند كردن اشياي نسبتا سنگين مفيد هستند كه بطور عادي به نيرويي خارج از توان بشر نياز دارند. ليفتراك ها اين امكان را در اختيار فرد قرار مي دهد تا بار سنگين را براي نفر را به راحتي بلند و جابجا كنند.
چون ليفتراك دستي توسط فرد هل داده مي شود به روشني نياز دارد كه بارهاي قابل كنترلي روي آن ها قرار گيرد.
بنابراين اغلب در مغازه هاي كوچكتر و انبارها جايي كه اشياي بسيار سنگيني نياز نيست تا انتقال داده شوند استفاده مي شوند چون گاهي فقط نياز است كه باري را با كمك دست جابجا كنند.
آن ها اغلب در ادارات براي حركت فايل هاي سنگين به كار مي روند كه از سويي بار بسيار بزرگي براي حركت روي آن قرار داده مي شود كه براي همين بايد قوانين ايمني و سلامتي را در مورد آن رعايت كرد.
 
 

 نمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
معرفي جك پالت ها

جك پالت با شاخك كوتاه : براي استفاده در مكان هايي با فضاي كم  و باريك مثلاً استفاده در يك كانتينر 
جك پالت با شاخك بلند : به منظور حمل و نقل بارهايي با طولي بيشتر از حد استاندارد 
جك پالت عريض : براي حمل و نقل بارهايي داراي عرضي بيش از حد استاندارد 
جك پالت توزين (باسكول دار): به هدف جابه جايي بار همچنين ديدن وزن آن مانند استفاده در انبار صنايع غذائي
جك پالت قيچي : هم براي حمل بار و هم انتقال آن به داخل وانت پيكان، نيسان، مزدا .
جك پالت گالوانيزه : به منظور محيط هاي داراي رطوبت براي پيشگيري از زنگ زدگي مانند: سردخانه ها 
جك پالت يا پالت تراك برقي: براي حمل و نقل بار و فرد با نيروي برق براي انتقالات سريعتر با فاصله زيادتر . 
جك پالت رول بر : براي حمل بارهاي دوار مثل: چله هاي ريسندگي كه مانند استوانه هستند.

 

 

صفحه اختصاصي محصول جك پالتنمايش اطلاعات اين پست ادامه مطلب
صفحات وبلاگ
[ ۱ ]